top of page


Orgyd 

kindergroen

06-51231903 

Nieuws

ORGYD heeft begin 2022 een specialisatie in jongeren therapie. Volg www.orgyd.nl of de facebook pagina ORGYD Jongeren

ORGYD Kindergroen is in opdracht van de VIT door AVAR visitatiebureau onderzocht. Kindergroen is gewaardeerd als: Uitstekende Praktijk!

Is uw kind angstig, vaak boos of verdrietig? Zit uw dochter/zoon niet echt lekker in haar/zijn vel? Heeft u al veel geprobeerd, maar niets helpt echt op dit moment. Dan is het goed om hulp te zoeken. Een afspraak maken is mogelijk.

Ik werk binnen ORGYD Kindergroen met kinderen van 4-13 jaar. Via coaching of therapie kan ik uw kind ondersteunen zich zo krachtig te gaan voelen, dat ze problemen zelf goed aankunnen. Verder begeleid ik ouders via opvoedhulp en gezinnen om beter met elkaar om te kunnen gaan. De BUITENpraktijk in Elst is daarvoor een zeer geschikte plek.

Kinderen weten vaak bewust of onbewust wat ze nodig hebben om een probleem op te lossen of er beter mee om te gaan. Ouders zijn een belangrijke hulpbron voor het kind en belangrijke partners voor mij als therapeut.

Bij coaching ligt het accent vooral op het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het inzetten van deze kwaliteiten in situaties die voor uw kind moeilijk zijn, wordt binnen een vastgesteld en haalbaar doel ingeoefend. Bij therapie wordt daarbij nog meer aandacht besteed aan gevoelens en emotionele reacties die kennelijk helpend gedrag blokkeren. De binnenwereld van uw kind wordt samen onderzocht en blokkades opgeheven. De eigen kracht wordt versterkt.


bottom of page