ORGYD kindergroen - praktijk voor coaching, kindertherapie en opvoedondersteuningORGYD Kindergroen is door AVAR visitatiebureau op 8 oktober 2018 gewaardeerd met:
Uitstekende Praktijk!
Is uw kind angstig, vaak boos of verdrietig? Zit uw zoon of dochter niet echt lekker in zijn/haar vel?  Heeft u al veel geprobeerd, maar niets helpt echt op dit moment. Dan is het goed een afspraak te maken.
 
 
Ik werk met kinderen van 4-13 jaar. Via coaching of therapie kan ik uw kind ondersteunen zich zo krachtig te gaan voelen, dat ze problemen zelf goed aankunnen.

Kinderen weten vaak bewust of onbewust wat ze nodig hebben om een probleem op te lossen of er beter mee om te gaan. Ouders zijn een belangrijke hulpbron voor het kind en  belangrijke partners voor mij als coach/therapeut.
 
 
Bij coaching/counseling ligt het accent vooral op het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het inzetten van deze kwaliteiten in situaties die voor uw kind moeilijk zijn, wordt binnen een vastgesteld en haalbaar doel ingeoefend. Bij therapie wordt daarbij meer aandacht besteed aan gevoelens en emotionele reacties die kennelijk helpend gedrag blokkeren.


Ook steeds meer jongeren melden zich aan. Zij kunnen ook bij mij terecht voor coaching en begeleiding. Zie ORGYD jongeren coaching op facebook.
 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint