top of page

ORGYD blijft in verband met de nog steeds bestaande corona situatie de RIVM/GGD tips volgen!                                                                           www.rivm.nl

U maakt zich zorgen over uw kind en wilt daar graag ondersteuning bij!​

Werkwijze

Na aanmelding, op eigen initiatief of via doorverwijzing van huisarts/wijkteam/jeugdconsulent gemeente, volgt een intakegesprek met u. We praten dan over de problemen die uw kind ervaart. U krijgt van te voren een vragenlijst. Die nemen we dan ook door. We stellen dan gezamenlijk vast, waar ik u en uw kind mee kan helpen.

Na het tekenen van een behandelovereenkomst en privacy document, wordt zo snel mogelijk gestart. Bij de therapie volgt na vijf sessies (van een uur) weer een gesprek met u om het resultaat te bespreken. We beslissen dan samen hoe we verder gaan.

Ik werk vooral in de buitenruimte, maar een binnenruimte met verschillende spel- en oefenmaterialen is ook aanwezig.

Systemisch werken betekent het gezin en andere belangrijke personen voor het kind bij de behandeling betrekken. Dat wil zeggen dat we ook (indien gewenst) gezamenlijke sessies inplannen. Dat is een werkwijze die goed werkt en vaak veel inzicht geeft.

Privacy Als gevolg van de AVG (privacywet) en de beroepscode moet een Privacy Document door ouders gezien en ondertekend worden. Over de opslag van gegevens in een dossier wordt tijdens het intakegesprek informatie gegeven.

Waar werk ik?  Op dit moment werk ik voornamelijk in Gemeente Overbetuwe, Gemeente Arnhem en Westervoort. 

Ik werk samen met:  JeugdThuiscoach.

Kosten De kosten worden vergoed via de gemeente of via de aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met de gemeente of uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over (gedeeltelijke) vergoeding voor uw therapiekosten kunt u ook kijken op www.vit-therapeuten.nl onder het kopje vergoeding zorgverzekeraar.

Opvoedondersteuning Hulp bij opvoedingsvragen kan ook gegeven worden. Ik verzorg tevens trainingen positief ouderschap, de natuur als opvoedcontext voor(groot)ouders.

Ouders die voor zichzelf als volwassene hulp zoeken, kan ik doorverwijzen naar andere collega´s.

Klachten Heeft u een klacht, bespreek deze dan eerst met mij. Komen we er niet uit dan kunt u bemiddeling vragen via mijn beroepsvereniging VIT. Daarna zou ook via de SCAG een procedure gestart kunnen worden. Hopelijk hebben we dit nooit nodig!

bottom of page